Strona główna | Aktualności | Komunikaty | O izbie | Władze izby | Kontakt
Menu
Nasza siedziba
Galicyjska Izba Budownictwa
ul.Grzegórzecka 67H/35
31-559 Kraków
Tel. 12 354 00 45, kom. 728 839 300
E-mail: gib@poczta.neostrada.pl

Podpisano porozumienie o współpracy między Śląską i Galicyjską Izbą Budownictwa

5 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyły się wspólne obrady Śląskiej Izby Budownictwa i Galicyjskiej Izby Budownictwa. Podczas spotkania uzgodniono obszary wspólnego działania i podpisano „Porozumienie o współpracy”.

 

Podpisano porozumienie o współpracy między Śląską  i Galicyjską  Izbą Budownictwa
 
Razem dla dobra środowiska budowlanych 
 
            5 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyły się wspólne obrady Śląskiej Izby Budownictwa i Galicyjskiej Izby Budownictwa. Podczas spotkania uzgodniono obszary wspólnego działania i podpisano „Porozumienie o współpracy”
 
„Porozumienie o współpracy” podpisali: Piotr Hrabia - Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa i Tadeusz Wnuk - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.
 
 
 
 
Za najważniejsze kierunki wspólnej działalności uczestnicy „Porozumienia” uznali – jak czytamy w dokumencie - uzgodnienie i reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych dotyczących zwłaszcza:
 • racjonalizacji procesów inwestycyjno-budowlanych, regulowanych zwłaszcza ustawą – Prawo Budowlane oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • postulowanej nowelizacji ustawy „Prawo zamówień publicznych”; zwłaszcza w zakresie właściwego zdefiniowania „ceny rażąco niskiej”, prekwalifikacji wyboru wiarygodnych Wykonawców oraz rozszerzenia przez Zamawiających kryteriów wyboru oferty przetargowej;
 • kształtowanie stosunków umownych stron realizujących proces inwestycyjny (zawieranie umów o roboty budowlano-montażowe w oparciu o wzorce FIDIC) z dostosowaniem ich do przepisów obowiązujących w kraju;
 • warunków finansowych i ekonomicznych działania gospodarczych organizacji budowlanych;
 • tworzenia warunków dla wprowadzania oczekiwanych zmian zmierzających do poprawy stanu ilościowego i jakościowego kształcenia zawodowego kadr w zawodach budowlanych, zwłaszcza w zakresie ściślejszego powiązania rynku pracy z kierunkami kształcenia oraz organicznego związku z praktyką. 
 • wspólnego organizowania w powyższym zakresie stałej współpracy z reprezentującymi krajowe samorządy budownictwa oraz posłami i senatorami województwa małopolskiego i śląskiego

 

              Podpisanie umowy jest bez wątpienia wyjątkowym zdarzeniem, świadczącym o dążeniu do integracji środowiska budowlanego, które w różnych regionach kraju boryka się z podobnymi problemami. Podpisanie umowy i samo spotkanie obu izb miało bardzo istotne znaczenie, gdyż było praktyczną realizacją idei współpracy ponadregionalnej, która w przypadku Małopolski i Śląska jest jak najbardziej uprawniona z wielu względów, ale przede wszystkim z racji wysokiego potencjału gospodarczego, edukacyjnego i technologicznego obu województw
 
              Podczas pobytu w Krakowie delegacja Śląskiej Izby Budownictwa zwiedziła Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Podziemia Rynku. Szlak turystyczny po podziemiach Rynku krakowskiego to pierwsze w Polsce i unikatowe w skali światowej podziemne muzeum. Wystawa jest  multimedialnym widowiskiem, podróżą w czasie. Zwiedzający mogli nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć historii z początków legendarnego miasta. W parku archeologicznym, znajdującym się ponad 4 metry pod powierzchnią rynku, można było zobaczyć niespotykany w Europie przekrój wielkiego, tętniącego życiem, średniowiecznego Krakowa.
 
 
             Spotkanie obu izb zakończyło się wspólnym obiadem w  restauracji "Galicyjskiej"
             
             Galicyjską Izbę Budownictwa reprezentowali m. in.: 
 
 • Piotr Hrabia – Prezydent Izby
 • Tadeusz Zając – Wiceprezes Galicyjskiej Izby Budownictwa; 
 • Prof. dr. Hab. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej; 
 • Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski; 
 • Małgorzata Boryczko – Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Krakowa; 
 • Elżbieta Lęcznarowicz – Zastępca Prezydenta Krakowa ds. edukacji.

 

2012-11-10 09:09:05
Partnerzy

KRAK-CHEM Sp. z o.o.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Fakro

Bruk-Bet

LEIER POLSKA S.A.

 WIŚNIOWSKI spółka z o.o. sp.k.

Kupczyk sp.j.

TechnoCom Obsługa Techniczna Nieruchomości

P.B.U. GOMIBUD Sp. z o.o.